kontakt

Kontakt


adw. dr Mateusz Chołodecki
ul. Piłsudskiego 74 lok. 303, 50-020 Wrocław
budynek NOT-u.

☎:(+48) 71 337 53 72
☎:(+48) 502 380 023
✉: adwokat@cholodecki.com

NIP: 916 130 63 87, REGON: 021887722
Nr rachunku: 68 1910 1048 2785 1774 4644 0001

       link