Prawnicy

Dr Mateusz Chołodecki

Dr Mateusz Chołodecki, adwokat

Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Kierownik Laboratorium Rynku Pocztowego oraz Koordynator sektora usług pocztowych w Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego (CARS). Studiował na uniwersytetach: Masaryka w Brnie (Czechy) oraz w Oslo (Norwegia). Członek: Wrocławskiej Izby Adwokackiej. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu publicznego prawa gospodarczego w tym z prawa telekomunikacyjnego i pocztowego. Do Jego najważniejszych publikacji należy zaliczyć m.in. książkę pt. Kontrola sądowa decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (2013) oraz komentarze do: Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o rzeczniku finansowym. Komentarz (2017 wraz z M. Strzelbickim) oraz wydanej w serii komentarze wydawnictwa C.H. Beck Prawo pocztowe. Komentarz (M. Chołodecki, A. Piszcz, T. Skoczny [red.] 2018). Uczestnik oraz prelegent na wielu prestiżowych konferencjach krajowych oraz międzynarodowych. Laureat nagród za swoją pracę naukową i dydaktyczną. Nominowany do prestiżowej „Nagrody Regulacyjnej CARS 2015” przyznawanej za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie prawa regulacyjnego.

Specjalizacja:               prawo administracyjne          prawo gospodarcze               prawo pocztowe               prawo telekomunikacyjne

Kontakt:                           T: (+48) 502 380 023        E: adwokat@cholodecki.com  link

   

Małgorzata Grześków

Małgorzata Grześków, aplikantka adwokacka

Zatrudniona na stanowisku asystenta w Zakładzie Prawa Pracy, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zawodowo zajmuje się zagadnieniami cywilistycznymi. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy. Autorka publikacji w czasopismach naukowych z zakresu prawa pracy. Związana z kancelarią od 2013 r.

Specjalizacja:               prawo pracy                        prawo cywilne

Kontakt:                           T: (+48) 507 122 335       E: grzeskow@cholodecki.com

   

ZESPÓŁ KANCELARII: WSPÓŁPRACUJEMY Z DOŚWIADCZONYM ZESPOŁEM PRAWNIKÓW PRAKTYKÓW I TEORETYKÓW, SPECJALISTÓW Z RÓŻNYCH DZIEDZIN PRAWA, POZWALA NAM TO NA KOMPLEKSOWE ROZWIĄZYWANIE SPRAW NASZYCH KLIENTÓW.