Prawo Administracyjne

Prawo administracyjne


Co warto wiedzieć o prawie administracyjnym?

Prawo administracyjne to oparta na zasadzie władczości, gałąź prawa regulująca wykonywanie zadań publicznych przez podmioty administrujące (organy administracji publicznej i samorządu terytorialnego). Wrażliwe na przeobrażenia ustrojowe i polityczne, ulega ono częstym zmianom.

W aspekcie procesowym prawo administracyjne (postępowanie administracyjne uregulowane w Kodeksie postępowania administracyjnego) obejmuje sformalizowane postępowanie, którego efektem jest nałożenie szczególnych obowiązków, bądź też przyznanie określonych uprawnień adresatom wydawanych rozstrzygnięć (decyzji administracyjnych).

Działalność administracji (organów administracji publicznej i samorządu terytorialnego) odnosi się do bardzo wielu dziedzin życia w tym: prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, gospodarki nieruchomościami, prawa drogowego, prawa transportowego czy prawa o broni i amunicji. Wszystkie działania administracji publicznej mogą być przedmiotem kontroli. Adresaci wydawanych aktów są uprawnieni, w szczególności, do odwoływania się od decyzji administracyjnych do organu wyższej instancji, składania skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a także skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 • Prawo administracyjne
  • Prawo budowlane
 • Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne
  • Postępowanie przed organem administracji publicznej
  • Odwołanie od decyzji administracyjnej
  • Zażalenie na postanowienie
  • Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
  • Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji
  • Postępowanie przed sądem administracyjnym
  • Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
  • Skarga na bezczynność organu
  • Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Kancelaria Chołodecki – prawo administracyjne

Prawo administracyjne stanowi główny obszar praktyki Kancelarii Chołodecki. Specjalizujemy się w prowadzeniu postępowań przed organami administracyjnymi na wszystkich etapach w tym w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Posiadamy duże doświadczenie w tym obszarze prawa.

Jeśli są Państwo zainteresowani usługami w dziedzinie prawa administracyjnego – zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią!