Prawo Gospodarcze

Prawo Gospodarcze Kancelaria Wrocław


Kancelaria Chołodecki z Wrocławia specjalizuje się w prawie gospodarczym. Posiadamy bogate doświadczenie w pomocy przedsiębiorcom w kontaktach z administracją gospodarczą. W swojej praktyce reprezentowaliśmy tak podmioty prywatne, jak również podmioty samorządowe. Czym więc dokładnie się zajmuje się nasza kancelaria i co jest przedmiotem specjalizacji prawa gospodarczego?

Publiczne prawo gospodarcze to m.in:

  • Prawo działalności gospodarczej
  • Postępowanie koncesyjne, o zezwolenie, licencje oraz wpis do działalności regulowanej
  • Partnerstwo publiczno – prywatne (PPP)
  • Gospodarka komunalna jednostki samorządu terytorialnego

Jeśli są Państwo zainteresowani usługami w dziedzinie prawa gospodarczego – Kancelaria Chołodecki we Wrocławiu zaprasza do kontaktu (71 337 53 72) – razem osiągniemy więcej!

 


Prawo gospodarcze – warto wiedzieć (słowniczek)

Prawo gospodarcze stanowi jedną z najszybciej rozwijających się i najczęściej zmienianych dziedzin prawa. Normatywny aspekt działalności gospodarczej, będący przedmiotem jej zainteresowania, dotyczy zarówno kwestii publiczno- (publiczne prawo gospodarcze) jak i -prywatnoprawnych. Z jednej strony, normy prawa gospodarczego regulują zachowania i powinności państwa wobec gospodarki. Z drugiej zaś, ustanawiają zasady uczestnictwa przedsiębiorców w obrocie prawnym.

Przedmiotem zainteresowania prawa gospodarczego są m.in.: administracja gospodarcza, postępowanie koncesyjne, ochrona konkurencji i konsumentów, prawo energetyczne, prawo zamówień publicznych, forma ustrojowa prowadzonej działalności, funkcjonowanie spółek prawa handlowego, umowy handlowe, obrót i sprzedaż napojów alkoholowych, prawo papierów wartościowych, a także kwestie dotyczące postępowania naprawczego i upadłości przedsiębiorców.