Prawo Gospodarcze

Prawo gospodarcze


Co warto wiedzieć o prawie gospodarczym?

Prawo gospodarcze stanowi jedną z najszybciej rozwijających się i najczęściej zmienianych dziedzin prawa. Normatywny aspekt działalności gospodarczej, będący przedmiotem jej zainteresowania, dotyczy zarówno kwestii publiczno (publiczne prawo gospodarcze), jak i prywatnoprawnych. Z jednej strony, normy prawa gospodarczego regulują zachowania i powinności państwa wobec gospodarki. Z drugiej zaś, ustanawiają zasady uczestnictwa przedsiębiorców w obrocie prawnym.

Przedmiotem zainteresowania prawa gospodarczego są m.in.: administracja gospodarcza, postępowanie koncesyjne, ochrona konkurencji i konsumentów, prawo energetyczne, prawo zamówień publicznych, forma ustrojowa prowadzonej działalności, funkcjonowanie spółek prawa handlowego, umowy handlowe, obrót i sprzedaż napojów alkoholowych, prawo papierów wartościowych, a także kwestie dotyczące postępowania naprawczego i upadłości przedsiębiorców.

  • Publiczne prawo gospodarcze
    • Prawo działalności gospodarczej
    • Postępowanie koncesyjne, o zezwolenie, licencje oraz wpis do działalności regulowanej
    • Partnerstwo publiczno – prywatne (PPP)
    • Gospodarka komunalna jednostki samorządu terytorialnego

Kancelaria Chołodecki – prawo gospodarcze

Kancelaria Chołodecki specjalizuje się w prawie gospodarczym. Posiadamy bogate doświadczenie w pomocy przedsiębiorcom w kontaktach z administracją gospodarczą. W swojej praktyce reprezentowaliśmy tak podmioty prywatne, jak również podmioty samorządowe.

Jeśli są Państwo zainteresowani usługami w dziedzinie prawa gospodarczego – zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią!