Prawo Telekomunikacyjne

Prawo telekomunikacyjne


Prawo telekomunikacyjne, określane również jako prawo łączności elektronicznej, reguluje zasady wykonywania i kontroli działalności telekomunikacyjnej polegającej na świadczeniu usług telekomunikacyjnych, dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych lub udogodnień towarzyszących.

Przepisy te określają prawa i obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych a także warunki podejmowania i wykonywania działalności polegającej na dostarczaniu sieci i udogodnień towarzyszących oraz świadczeniu usług telekomunikacyjnych, w tym warunki przetwarzania danych w telekomunikacji i ochrony tajemnicy telekomunikacyjnej.

Organem odpowiedzialnym za regulację sektora telekomunikacyjnego w Polsce jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Odpowiedzialny jest on za warunki świadczenia usługi powszechnej czy ochronę użytkowników usług (abonentów). Prezes UKE odpowiada również za warunki gospodarowania częstotliwościami, zasobami orbitalnymi oraz numeracją.

Prawo telekomunikacyjne stanowi szczególny obszar działalności Kancelaria Chołodecki. Dziedziną tą od lat zajmuje się adwokat dr Mateusz Chołodecki tak w praktyce jak i w teorii prawa, jako uznany specjalista z tego zakresu. Jest on autorem wielu publikacji oraz wystąpień na konferencjach z zakresu prawa telekomunikacyjnego.

Jeśli są Państwo zainteresowani usługami w dziedzinie prawa telekomunikacyjnego – zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Chołodecki – razem osiągniemy więcej!