samorząd

                 Firma                              Klient indywidualny                        Samorząd

NASZA KANCELARIA ZAJMUJE SIĘ KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĄ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (GMIN I POWIATÓW) ORAZ KOMUNALNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (ZAKŁADÓW I SPÓŁEK). POSIADAMY BOGATĄ WIEDZĘ TEORETYCZNĄ ORAZ DOŚWIADCZENIE WE WSPÓŁPRACY Z PODMIOTAMI SAMORZĄDOWYMI. NASZE DOŚWIADCZENIE ZBUDOWALIŚMY NA OBSŁUDZE PRAWNEJ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM JST ORAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH REALIZUJĄCYCH ZADANIA WŁASNE GMINY (ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW). NASZYM ATUTEM JEST DOSTRZEGANIE POTRZEB JST W SZERSZEJ PERSPEKTYWIE PRAWA PUBLICZNEGO.

DZIEDZINY NALEŻĄCE DO NASZEJ SPECJALIZACJI TO W SZCZEGÓLNOŚCI:

  • PRAWO ADMINISTRACYJNE
  • PRAWO BUDOWLANE
  • PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
  • PRAWO GOSPODARCZE
  • PRAWO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  • PARTNERSTWO PUBLICZNO – PRYWATNE (PPP)
  • GOSPODARKA KOMUNALNA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
  • POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE
  • PRAWO PRACY